Datganiad i’r Wasg i’w ryddhau ar unwaith

Wythnos Gwirfoddolwyr a’r Dathliad Mawr

yng Nghyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Mae’r corff aelodaeth i wirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a gwirfoddol a mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol yn Sir Ddinbych, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, yn cymryd rhan mewn dathliadau ledled y Deyrnas Unedig i gofnodi Wythnos Gwirfoddolwyr, yn cyrraedd uchafbwynt gyda’r Dathliad Mawr ar 12 Mehefin a gynhelir rhwng 13:30-15:30 yn ein Canolfan Wirfoddoli, Canolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun.

 

“Bydd y digwyddiad eleni yn achlysur i ddathlu, ac ysbrydoli pobl gobeithio,” meddai Helen Wilkinson, Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Cyngor Sir Ddinbych. “Bydd digonedd o amser ar gyfer rhwydweithio, rhannu a chanmol y gwirfoddolwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth i grwpiau a mudiadau gwirfoddol a chymunedol ac i’r gymuned ehangach.”

 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych hefyd yn gofyn i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Ddinbych feddwl am p’un ai ydyn nhw’n adnabod gwirfoddolwr (neu grŵp o wirfoddolwyr) sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i grŵp neu fudiad gwirfoddol neu gymunedol a’r gymuned ehangach yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a’u henwebu ar gyfer Dathliad Gwirfoddolwyr. Os ydych chi’n gwybod am rywun sy’n haeddu cael ei gydnabod anfonwch neges e-bost i office@dvsc.co.uk yn nodi enw, manylion cyswllt a pham bod eu hymdrechion gwirfoddol yn haeddu cael eu dathlu (mewn dim mwy na 250 o eiriau). Os oes gennych chi lun i’w rannu, gorau oll. Mae croeso i chi lenwi’r ffurflen ar ein gwefan – cliciwch ar y ddolen hon – http://denbighshirevolunteers.net/share-your-story/.

 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn annog yr holl fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr ac sy’n dibynnu ar wirfoddolwyr i ddod â’u gwirfoddolwyr (neu ddarpar wirfoddolwyr) i’r digwyddiad hwn. Rydym ni hefyd yn gofyn i bobl s’n gwirfoddoli i ddod â ffrind neu gydweithiwr nad ydynt wedi dechrau gwirfoddoli eto gyda nhw a bydd tîm cyfeillgar Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wrth law i roi cymorth i bobl â diddordeb mewn gwirfoddoli i ddod o hyd i gyfle gwirfoddoli addas. Os na fedrwch ddod draw ar 12 Mehefin cewch gofrestru eich diddordeb yma – http://denbighshirevolunteers.net/get-involved/.

 

Bydd y digwyddiad yn dechrau gyda chyfraniadau byr gan gyfranddeiliaid allweddol yn y sector, yn cynnwys Lesley Powell, Prif Weithredwr Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych, yn sôn am werth gwirfoddoli i gynaliadwyedd a gweithgareddau CAB a chynnal llesiant a chydnerthedd y gymuned. Anogir grwpiau a mudiadau gwirfoddol yn Sir Ddinbych i rannu eu stori am werth gwirfoddoli i’w grŵp neu eu mudiad. Anogir y cyhoedd i ddod i’r digwyddiad hefyd.

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod i’r digwyddiad, gofynnwn yn garedig i chi hysbysu Damon Jones, ein Gweinyddydd Aelodaeth a Chymorth Busnes, y byddwch yn bresennol trwy ffonio 01824 702 441 neu anfon neges e-bost:  damonjones@dvsc.co.uk.

 

Notes to Editors

About DVSC

Denbighshire Voluntary Services Council, DVSC, the County Voluntary Council operating in Denbighshire. Our mission is to promote, support, and develop volunteers, voluntary organisations and the third sector in Denbighshire and North Wales.

 

DVSC works closely with North Wales CVCs, and is a member of the Wales Association of County Voluntary Councils (WACVC) which in partnership with the Wales Council of Voluntary Associations (WCVA) forms the partnership that makes up Third Sector Support Wales.

 

For further information contact Helen Wilkinson, DVSC’s Chief Executive, helenw@dvsc.co.uk  01824 702 441 or 07957 684 079

 

Follow us on twitter @DVSC_Wales and like our #DenbighshireVolunteers Facebook page

 

 

DVSC Events & Activities Volunteers Week –

The Big Celebration (1st – 12th June 2017)

 

Thursday 1st June

 

Ruthin School ‘Celebration of Youth Volunteering’ 6pm
Friday 2nd June #FridayFeeling – ‘Open Doors’ – Develop Skills & Meet New People – Come along and join in the #Friday Feeling at DVSC Volunteer Centre Offices, Naylor Leyland Centre, Ruthin LL15 1AF  1 – 3pm Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn ‘Celebration of Youth Volunteering’ 6pm
Monday 5th June

 

Celebration of the creative work being done in Learning Disability in North Wales: ’We Can’ Exhibition – Come and view the powerful photographic images of the ability and potential within everyone. Touching video of the ‘Immersive Spaces’ project, working creatively with young people with profound disabilities.  DVSC Volunteer Centre Offices, Naylor Leyland Centre, Ruthin LL15 1AF. Drop in! 11am – 3.30pm. (refreshments provided)

 

Tuesday 6th June

 

Rhyl Talking Point Volunteer Event, Rhyl Library – Enjoy supporting people? Want to gain some new skills? Want to make a contribution in your community? Come and meet staff from DVSC, North Wales Women’s Centre, Age Connects, TAPE, British Red Cross, Action on Hearing Loss, NEWCIS, and many more! – 10am – 12pm (drop in)

 

Wednesday 7th June

 

DWP Volunteer Event, Rhyl Job Centre – Find out how you can volunteer in your local area and sign up!  10am – 2pm (drop in)

 

Thursday 8th June

 

Sunny Rhyl Litter Pick’ #DenbighshireVolunteers – Come and join DVSC, Denbighshire Learning Partnership & Keep Wales Tidy for a fun filled few hours sprucing up the local area – Meet at Rhyl Pavilion Car Park at 11am (event runs till 1pm).

 

Friday 9th June

 

#FridayFeeling – ‘Open Doors’ – Develop Skills & Meet New People – Come along and join in the #Friday Feeling at DVSC Volunteer Centre Offices, Naylor Leyland Centre, Ruthin LL15 1AF 1 – 3pm

 

Monday 12th June

 

#DenbighshireVolunteers Big Celebration Event, DVSC Volunteer Centre Offices, Naylor Leyland Centre, Ruthin LL15 1AF – 1.30 – 3.30pm

 

 

For more information on any of the above events, please contact:

01824 702 441 or email: office@dvsc.co.uk

www.denbighshirevolunteers.net

Get involved through our social media Shout Out!

If you are not able to attend one of our events, you can still be involved. We will be running a social media campaign through Facebook and twitter, @DVSC_Wales to promote Volunteers Week and to do a Social media Shout out for all those #DenbighshireVolunteers who have made a difference in the last 12 months.  So please take part in this campaign.

 

There are a number of ways in which you can contribute directly to this social media campaign.

 

  • You can share information about our events and activities as widely as possible through social media, your contacts and your website

 

  • You can send us information about your events and activities and we will share your information through our networks, social media and websites.

 

  • You can share your own volunteering story on our new website, or you can share your story about how the work of volunteers benefits your group, organisation or society for the better –

http://denbighshirevolunteers.net/share-your-story/

 

 

  • And finally, if there are volunteers who have made a real difference to your voluntary and community group or organisation over the last year you can nominate them for a Celebratory Shout out by emailing – office@dvsc.co.uk providing name, contact details, and why (in no more than 250 words) their voluntary efforts deserve to be celebrated. If you have a photograph of them to share all the better or you can fill in the form on our website here – http://denbighshirevolunteers.net/share-your-story/

 

So please do join us in celebrating #DenbighshireVolunteers in whichever way you can and if you have an idea or a suggestion for how we can raise the profile of volunteers, and volunteering in Denbighshire during this period (and beyond) do let us know.

 

 

                                                                                                                       

SAESNEG / ENGLISH