Elusen genedlaethol yw Anabledd Dysgu Cymru sy’n cynrychioli’r sector anabledd dysgu yng Nghymru. Mae popeth rydyn ni’n wneud yn canolbwyntio ar greu Cymru sy’n cynnwys ac yn gwerthfawrogi pob plentyn, pob person ifanc a phob oedolyn ag anabledd dysgu.

 

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Ngymru.
Mae gennym gwybodaeth sy’n gallu’ch helpu i feddwl am beth sy’n bwysig i chi, yn ogystal â gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol sy’n gallu helpu!

Pwynt Pwer “Cyngor Iechyd Cymuned: Gwella gwasanaethau iechyd ar gyfer pobl yng Ngogledd Cymru”

SAESNEG / ENGLISH