Fy enw i ydi Wayne Trestain. Fe wnes i ddechrau ymwneud â’r prosiect cynhwysiant gweithredol trwy elusennau eraill roeddwn i wedi gweithio iddyn nhw. Rydym ni’n helpu pobl o gwmpas ardal Rhuthun yn ein Clwb Swyddi, ond mae’r cylch gorchwyl wedi newid yn ddiweddar a nawr rydym yn ceisio creu canolfan gymdeithasol i bobl ddod iddi gyda ffurflenni i’w llenwi, neu i gael sgwrs gyda rhywun. Rydw i’n cynorthwyo gyda’r ochr cyfryngau a chyfathrebu hefyd, gan lunio posteri a phamffledi. Rydw i wrth fy modd yn helpu pobl a defnyddio fy sgiliau i wneud bywydau pobl yn haws.

SAESNEG / ENGLISH