Clwb Drysau Agored Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych: Pan wnes i ymweld â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn gyntaf roedd fy hyder i wedi diflannu’n llwyr. Roeddwn i’n fam, yn ofalwr ac yn wraig, ac wedi colli ‘fi’ yn rhywle.

Ar ôl ymrwymo i’r prosiect Cynhwysiant Gweithredol roedd modd i mi fynd ar nifer o gyrsiau, am ddim, i gynorthwyo gyda fy mhroblemau diffyg hyder. Ar ôl cwblhau’r cwrs Diogelu gofynnwyd i mi a fyddwn i’n hoffi cynorthwyo gyda chynnal y Clwb Drysau Agored yng Nghanolfan Naylor Leyland. Cytunais i wneud hyn a dyma’r penderfyniad gorau a wnes i erioed.

Mae gen i gyd-wirfoddolwr gwych a oedd gyda mi ar fy nghwrs – Wayne Trestain. Gwnaeth y ddau ohonom ni benderfynu ar y dechrau y byddai’n awyrgylch cyfeillgar i bawb, heb fod yn or-ddifrifol.

Trwy wirfoddoli rydw i bellach yn unigolyn hyderus a llawer cryfach. Rydw i wedi dysgu llawer o sgiliau rydw i’n medru eu trosglwyddo i eraill. Rydw i’n cymeradwyo gwirfoddoli i bawb heb unrhyw oedi; rydw i wrth fy modd yn gwirfoddoli.

SAESNEG / ENGLISH