Sied y Dynion, Prestatyn

Crynodeb y Prosiect

Prosiect cymunedol yw Sied y Dynion Prestatyn gyda’r nod o hybu iechyd a lles dynion trwy ryngweithio cymdeithasol a gweithgareddau ymarferol.

Grwpiau neu fentrau cymdeithasol yw Siediau Dynion a sefydlir mewn cymunedau lleol er budd dynion.

Mae edrychiad pob sied unigol a’r gweithgareddau sy’n digwydd ynddynt yn dibynnu’n gyfangwbl ar sgiliau a diddordebau’r grŵp.

Byddem yn maddau i chi petaech chi’n meddwl bod sied y dynion yn ymwneud â gwneud pethau o bren. Tra bo nifer yn grwpiau gwaith coed yn bodoli mae ystod eang o weithgareddau eraill yn cael eu cynnig hefyd.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Llawer o gyfleodd i gymryd rhan yn Sied y Dynion, Cymuned Cyfeillgar i Ddemensia a phrosiectau garddio a beics wedi’u haddasu.

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH