Gweithdai Celfyddyd a Chyfeillgarwch – Carriageworks, Dinbych

Crynodeb y Prosiect

Gweithdai dan arweiniad artistiaid proffesiynol sy’n cynnig cyfle i ddysgu ystod eang o dechnegau artistig.

Mae’r dysgu yn anffurfiol, mewn awyrgylch ymlaciol ond o ansawdd uchel. Mae paned a chacen yn rhan o bob sesiwn ac yn rhoi cyfle gwerthfawr i’r rhai sy’n cymryd rhan sgwrsio a dod i adnabod ei gilydd yn well.

Mae’r cyfuniad hwn o ddysgu sgiliau gyda rhyddid i greu cyfeillgarwch yn datblygu hyder pobl, yn rhyddhau eu creadigrwydd ac yn darparu cyfle cymdeithasol rhagorol.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan werthfawr, yn enwedig helpu’r artistiaid i gefnogi gweithgareddau a sicrhau gweini’r te prynhawn yn ddiogel ac yn gyfeillgar.

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH