Gwasanaeth Cyfeillio (Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol / Y Groes Goch)

Crynodeb y Prosiect

Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yma i gefnogi pobl hŷn trwy roi amser a chymorth ymarferol. Mae ein gwasanaeth cyfeillio yma i helpu pobl ailgysylltu â chymdeithas a gweithgareddau cymdeithasol yn y cymunedau lleol.

Rydym ni’n cynnig cymorth ymarferol, mynd gyda rhywun i ailgysylltu gyda’u hanghenion siopa, neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus eto. Rydym ni wrth ein boddau yn treulio amser â phobl hŷn gan ei fod yn rhoi mwynhad a boddhad, ac yn ysbrydoli pob un ohonom ni, yn hen ac yn ifanc.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yw un o’r mudiadau gwirfoddolwyr mwyaf yn y wlad.

Mae ein gwirfoddolwyr yn helpu mewn nifer o wahanol rolau.

  • Cymorth ymarferol yn y cartref, a chyfeillio gyda rhywun
  • Angylion Technoleg – cymorth Technoleg Gwybodaeth yn y cartref i bobl hŷn
  • Cyfeilio dros y ffôn
  • Gwirfoddolwyr cludiant
  • Codi arian
  • Gwirfoddolwr hyrwyddo recriwtio gwirfoddolwyr

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH