Byddwn yn rhyfeddol – a chymryd y cam cyntaf!

Byddwn yn rhyfeddol – a chymryd y cam cyntaf!

Beth sy’n mynd â’ch bryd chi?

Fe wnawn ni eich helpu i ganfod y cyfle perffaith sy’n gweddu i chi – a sut rydych chi am gyfrannu yn y gymuned.

Llenwch ein ffurflen gysylltu ac fe wnawn ni gysylltu’n ôl ar unwaith, neu ffoniwch ni ar 01824 702441.

Diolch yn fawr iawn

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH