Byddem wrth ein bodd yn ychwanegu eich stori chi. Gallai eich stori chi ysbrydoli pobl eraill i wirfoddoli!

Eich Storïau Chi

Storïau Gwirfoddoli

Byddem wrth ein bodd yn ychwanegu eich stori chi. Gallai eich stori chi ysbrydoli pobl eraill i wirfoddoli!

Pat. Yn gwirfoddoli gyda Cyngor ar bopeth

Pete. Yn gwirfoddoli gyda Cyngor ar bopeth

Marie. Yn gwirfoddoli gyda Cyngor ar bopeth

John. Yn gwirfoddoli gyda Cyngor ar bopeth

Angela. Yn gwirfoddoli gyda Home-Start

Gwenan. Yn gwirfoddoli gyda CGGSDd

Tim. Darllenwch Profiad Tim gyda Home-Start

Glenda. Yn gwirfoddoli gyda ACNW

Michael. Yn gwirfoddoli gyda Home-Start

Sam. Yn gwirfoddoli gyda Home-Start

Sue. Yn gwirfoddoli gyda Home-Start

Geraint Roberts. Darllenwch broffil Geraint Roberts gan Helen

Eurwen Edwards. Darllenwch broffil Mrs Eurwen Edwards MBE gan Helen

Lavinia a Wayne. Yn gwirfoddoli gyda Open Doors

Paddi. Yn gwirfoddoli gyda Home-Start

Jenny. Yn gwirfoddoli gyda NWWC

Sheila. Yn gwirfoddoli gyda Positive Action for Strokes club

Vicky. Yn gwirfoddoli gyda NWWC

Gordon. Yn gwirfoddoli gyda Vale of Clwyd MIND

Jill. Yn gwirfoddoli gyda NWWC

Samantha. Yn gwirfoddoli gyda Denbigh HWB

Sharon. Yn gwirfoddoli gyda Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Ted. Yn gwirifoddoli gydag Age Connects Canol Gogledd Cymru.

Jane. Yn gwirfoddoli gyda Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Lisa. Gwirfoddolwr cymunedol gyda Chynllun Llecynnau Gwyrdd Cymunedol Clwyd.

Oes gennych chi eich stori gwirfoddoli eich hun i’w rhannu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi! Anfonwch eich stori a llu o luniau, os gwelwch yn dda. Efallai bod gennych chi ddyddiadur fideo i’w rannu yma ar y wefan.

Gallai eich stori chi ysbrydoli eraill i fod yn rhyfeddol!

Oes gennych chi eich stori gwirfoddoli eich hun i’w rhannu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi! Anfonwch eich stori a llu o luniau, os gwelwch yn dda. Efallai bod gennych chi ddyddiadur fideo i’w rannu yma ar y wefan.

Gallai eich stori chi ysbrydoli eraill i fod yn rhyfeddol!

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH