Mae Drysau Agored yn cael ei arwain gan wirfoddolwyr, ac mae’n darparu rhwydwaith cymorth a chefnogaeth i bobl helpu eu hunain a’i gilydd wrth gymryd y camau nesaf yn eu bywydau, beth bynnag fo hynny. Dechreuodd Drysau Agored fel Clwb Swyddi yn cefnogi ein prosiect Cynhwysiant Gweithredol, ond ers hynny mae wedi tyfu i gynnwys pob agwedd yn amrywio o gynorthwyo pobl i fynd ar-lein i chwilio am swyddi i ddysgu sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel rhan o ymrwymiad Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych i’r Siarter Cynhwysiant Digidol. Mae gennym ni liniaduron ar gael i bobl eu defnyddio neu mae croeso i chi ddod â’ch dyfais llechen neu ffôn clyfar eich hun a bydd ein gwirfoddolwyr yn eich arwain trwy sut i’w defnyddio. Rydym ni hefyd yn cynnig cyngor a chymorth i ddod o hyd i leoliadau gwirfoddoli, a gwybodaeth am ragor o gyfleoedd addysg a gynigir yn yr ardal leol.

Gan mai prosiect dan arweiniad gwirfoddolwyr i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth yn y gymuned yw hwn, rydym ni’n gwahodd yr holl aelodau sy’n meddu ar sgil i’w rannu gyda’r grŵp, p’un ai’n ddawnsio Salsa neu waith crefft, gwnawn ddarparu lle i chi ddangos yr hyn sy’n mynd â’ch bryd i bawb arall. Byddwn hefyd yn cynnal cyrsiau byr a sesiynau blasu yn amrywio o ddefnyddio ynni’n effeithlon i dyfu eich ffrwythau a’ch llysiau eich hun. Cadwch lygad ar yr amserlen gweithgareddau i weld beth sy’n mynd ymlaen.

Cynhelir Drysau Agored bod dydd Gwener yn ein swyddfeydd yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, 1pm – 3pm. Mae croeso i bawb alw heibio i gael paned a sgwrs a gweld sut y medrwn ni eich helpu chi i gynorthwyo eich hun.

SAESNEG / ENGLISH