Os ydych chi 25 oed neu hŷn; ddim mewn gwaith (ddim mewn cyflogaeth neu’n chwilio am waith) Fe allech chi fod yn gymwys i gael cymorth am ddim! Os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych fe hoffem ni glywed gennych chi!

Medrwn ddarparu’r isod, AM DDIM:

  • Cyrsiau a chymwysterau sy’n gweddu i chi
  • Cymorth gyda gwirfoddoli yn eich cymuned
  • Cyngor ynghylch Addysg Bellach
  • Cymorth digidol
  • Gweithgareddau amgylcheddol
  • Cymorth chwilio am swydd

Cliciwch i lawrlwytho taflen y prosiect a ffurflen hunan-gyfeirio neu cysylltwch â ni yn CGGSDd ar 01824 702441

SAESNEG / ENGLISH