Cawl a Chân (Canolfan Ni, Corwen)

 

Crynodeb y Prosiect

Mae’r prosiect Cawl a Chân yn rhan o grŵp cymdeithasol gwirfoddolwyr o’r enw Cwmni Ni wedi eu lleoli yng Nghanolfan Ni, Corwen, a gynhelir gan Bartneriaeth De Sir Ddinbych.

Cynhelir y prosiect yn wythnosol bob dydd Mawrth rhwng 12.30 a 3.30pm yng Nghanolfan Ni ac mae’r rhai sy’n dod draw yn cael cawl, paned ac adloniant yn ystod y sesiwn.

Bydd y prosiect, gyda chymorth y gwirfoddolwyr presennol, yn ymgysylltu â chyfranogwyr ac yn caniatáu i’r buddiolwyr gymdeithasu a theimlo’n llai unig. Bydd buddiolwyr yn elwa o wasanaethau ychwanegol, os ydynt yn ofynnol, gan y gwasanaethau cymdeithasol, Adran Tai Cyngor Sir Ddinbych, Age Connects, gwybodaeth am ymarfer corff, sesiynau Technoleg Gwybodaeth, gemau, sesiynau cerddoriaeth a chân a gwasanaethau ychwanegol a bydd siaradwyr gwadd yn dod i’r sesiynau yn ystod cyfnod y prosiect.

Bydd y prosiect hefyd yn darparu Cludiant Cymunedol er mwyn galluogi pobl i ddod i’r sesiynau Cawl a Chân.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Darperir hyfforddiant llawn gan staff Canolfan Ni i gefnogi’r prosiect hwn.

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH