Caffi Cof Cyfeillgar i Ddemensia Prestatyn

Crynodeb y Prosiect

Ein nod yw helpu pobl sy’n byw gyda demensia yn ein hardal leol.

Byddwn yn cynnal sesiynau gweithgareddau rheolaidd ar gyfer pobl sy’n byw â demensia a’u teuluoedd a’u ffrindiau. Byddwn yn cynnal rhagor o sesiynau Ffrindiau Demensia hefyd er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae Ffrind Demensia yn dysgu ychydig bach mwy am sut beth yw byw gyda demensia ac yna’n trosi’r ddealltwriaeth yn weithredu. Gall unrhyw un, unrhyw oedran, fod yn Ffrind Demensia. P’un ai ydych chi’n dod i sesiwn wybodaeth Ffrindiau Demensia wyneb yn wyneb neu’n gwylio ein fideo ar-lein, mae Ffrindiau Demensia yn canolbwyntio ar ddysgu rhagor am ddemensia a’r pethau bychain y medrwch eu gwneud i helpu, o ddweud wrth eich ffrindiau am Ffrindiau Demensia i ymweld â rhywun rydych chi’n ei adnabod sy’n byw gyda demensia – mae pob gweithred yn cyfri.

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH