Galw i weithredu 2017

#Heneiddio’nDdaynSirDdinbych

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor (Age Connects)

Mae Gwybodaeth a Chyngor yn wasanaeth sy’n helpu pobl hŷn (50+) trwy gysylltu dinasyddion trwy gyfrwng sgyrsiau ystyrlon.

Dysgu rhagor

Sied y Dynion, Prestatyn

Prosiect cymunedol yw Sied y Dynion Prestatyn gyda’r nod o hybu iechyd a lles dynion trwy ryngweithio cymdeithasol a gweithgareddau ymarferol.

Dysgu rhagor

Cawl a Chân (Canolfan Ni, Corwen)

Sesiwn wythnosol yn cynnwys cawl, paned ac adloniant sy’n rhoi cyfle i’r cyfranogwyr gymdeithasu a theimlo’n llai unig.

Dysgu rhagor

Age Connects – CURO’R OERNI

Dewch yn Weithiwr Prosiect/Cynghorydd Curo’r Oerni i helpu pobl hŷn mewn ‘tlodi tanwydd’ ac sy’n byw mewn cartrefi oer

Dysgu rhagor

Caffi Cof Cyfeillgar i Ddemensia Prestatyn

Mae Ffrind Demensia yn dysgu ychydig bach mwy am sut beth yw byw gyda demensia ac yna’n trosi’r ddealltwriaeth yn weithredu – gall unrhyw un fod yn Ffrind Demensia.

Dysgu rhagor

Prosiect Cyfeillio Ymestyn

Prosiect sy’n darparu gwirfoddolwyr i gyfeillio pobl sy’n unig ac wedi’u harunigo’n gymdeithasol.

Dysgu rhagor

Gweithdy Celfyddydau a Chyfeillgarwch (Carriageworks, Dinbych)

Gweithdai dan arweiniad artistiaid proffesiynol – cyfuniad o ddysgu sgiliau gyda rhyddid i greu cyfeillgarwch.

Dysgu rhagor

Gwasanaeth Cyfeillio – Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol / Y Groes Goch

Mae ein gwasanaeth cyfeillio yma i helpu pobl ailgysylltu â chymdeithas a gweithgareddau cymdeithasol yn y cymunedau lleol.

Dysgu rhagor

Gwasanaeth Cymorth Adran Frys Ysbyty Glan Clwyd (Y Groes Goch / Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol)

Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cyngor ac arweiniad sy’n galluogi unigolion i ddychwelyd adref o adran frys ysbyty lle y byddent yn cael eu derbyn i’r ysbyty yn arferol.

Dysgu rhagor

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH